Disclaimer och allmänna regler

Arkadtorget.net är en öppen mötesplats för arkadspelssamlare och arkadspelsintresserade i främst Sverige men även övriga Norden. Här träffas vi och utbyter tankar, ideer och tips som har med arkadspel och arkadspelsmeckande att göra. På arkadtorget.net gäller den sedvanliga netiketten, det vill säga, vi beter oss trevligt, lagligt och mysigt. Personliga påhopp, rasistiska/sexistiska kommentarer och annat ofog undanber vi oss och leder om nödvändigt till påföljder.

Var och en är ansvarig för de yttranden som här görs i såväl forum, gästböcker, internpost och de andra uttryckskanaler som arkadtorget.net tillhandahåller, inklusive de bilder som laddas upp till pryl-databasen. Skulle det förekomma oegentligheter i något av dessa uttryckskanaler så åligger det den som upptäcker sådant att göra webmaster (Mungo, alternativt ekoman) uppmärksam på detta snarast.

Eftersom bilder är det enda som kan laddas upp till arkadtorget.net så finns det inga MAME-rommar på denna sajt. Det står var och en fritt att publicera länkar till MAME-rommar men vi vill påpeka att nerladdning och användning av dylika programfiler naturligtvis endast får ske ifall vederbörande har rättighet att bruka dessa. Arkadtorget.net tar inte något som helst ansvar för publicering av dylika länkar, nerladdning från dylika länkar och/eller bruk av det nerladdade materialet utan ansvaret vilar till fullo på den som sprider respektive ladddar ner/använder dylika MAME-rommar.

Observera vidare att det är synnerligen olagligt att lagra MAME-rommar i form av jpg-bilder för uppladdning till pryldatabasen. Bilder som misstänks vara dylika kommer direkt att plockas bort från arkadtorget.net.